Zenés ünnepvárás az O’sváth Gyűjteményben


2017. 12. 13.

A csengeri Orfeusz Egyesület és az O’sváth Gyűjtemény december 13-án, szerdán Zenés ünnepvárást” tartott egy általános iskolai osztály részvételével.  

A kisdiákokat Gulácsiné Bacsó Lídia tanítónő kísérte el és folyamatosan segítette a feladatok kivitelezésében. Az első feladat karácsonyi képeslap készítése volt, hóemberes dekorációval. Amíg az ügyes kezek szorgalmasan színeztek, nyírtak, ragasztottak, addig Szabó János egy adventi hangulatú mesét mondott el a gyerekeknek egy kislányról, aki varázskoronát kért az angyaloktól Karácsonyra. A mese tanulságának megbeszélése után Jeles Antalné gitárral kísért, közös karácsonyi daléneklésre hívta a résztvevőket.   

A rendezvény papírból készült angyalkák készítésével folytatódott, amelyeket karácsonyfadíszként is lehet használni. Újabb elmaradhatatlan karácsonyi jelkép következett: a mézeskalács. A diákok fenyő, angyal, valamint virág formájú díszeket kaptak és kipróbálhatták, hogyan lehet ezeket saját ízlésük szerint kidíszíteni fehér, illetve piros cukormázzal. Még csengeri mintával díszített színes mézeskalács is készült.    

Végül minden gyermeknek sikerült csodálatos karácsonyi díszeket készítenie, amelyeket hazavihetett a karácsonyfára vagy elajándékozás céljából.   

Reméljük, a rendezvény elérte a célját, és a versek, az énekek, az ünnepi díszek bűvöletében minden jelenlévőnek sikerült ráhangolódnia a közelgő karácsonyi ünnepekre.


Partiumi konferencia


2017.10.10. 
Az O'sváth Alapítvány is részt vállalt a "Partiumi Magyar Tudomány Napja 2017" elnevezésű rendezvény megszervezésében, amelyre november 10-én került sor a Partiumi Keresztény Egyetemen, Nagyváradon.
Konferencia a magyarság megmaradásáról


2017.10.27


A tavalyi év őszén az O’sváth Alapítvány konferencia-sorozatot indított „A magyarság megmaradása a történelem viharában” címmel a csengeri O’sváth Gyűjtemény épületében. A sorozat következő rendezvényére október 27-én került sor. Témája a magyar kultúra nagyfokú nyitottsága és erős integráló képessége. A témát történelmi korszakokra bontva tervezzük kielemezni. Ezúttal a Szent István király korában végbement integrációt, majd a Magyarországra települt kunok integrációs folyamatát dolgoztuk fel.

A témába való bevezetőt Jakab Attila történész tartotta meg, aki előadásában egy európai kitekintést tartott és a magyarok helyzetét mutatta be a korabeli geopolitikai és geoekkleziológiai kontextusban a Német-római és a Bizánci Császárságok között.

A Szent István Király Múzeum is képviseltette magát a konferencián. Rácz Piroska antropológus a székesfehérvári királyi bazilika temetkezéseiről tartott előadást. Megtudhattuk, hogy a királyi bazilikát Szent István alapította, itt koronázták a királyokat, itt őrizték a kincstárat és a levéltárat. Tizenöt királyunkat temettek ide, köztük magát Szent Istvánt is.

Dr. Négyesi Lajos alezredes honvédelmi szempontból közelítette meg a témát, és Szent Istvánt, mint katona királyt mutatta be. A király kiemelkedő stratéga volt. Felismerte, hogy erőszakos fellépésre volt szükség ahhoz, hogy az akkori nyugattal kompatibilis állam jöhessen létre.

A rendezvényt a kunok betelepülését felvázoló előadás zárta, amelyet Pálóczi Horváth András, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézetének történésze tartott meg. Kiderült, hogy a magyarok számos etnikumot integráltak, és az állam toleráns volt az idegenekkel szemben mind kulturális, mind pedig vallási szempontból.

Az érdeklődő hallgatóság magyarságának tudatában megerősödve, és hasznos ismeretekkel gazdagodva zárta a napot.

„Az élet forrása a víz”


Játékos vetélkedő az O’sváth Gyűjteményben


2017.10.04  

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség minden év októberében megrendezi az Országos Könyvtári Napokat. Ezúttal az O’sváth Gyűjtemény is csatlakozott a rendezvénysorozathoz, amelynek idei alcíme Csak tiszta forrásból. A megadott témához igazodva az általános iskolai gyerekek számára megrendezett játékos vetélkedő „Az élet forrása a víz” elnevezést kapta.

Október 4-én délután négy gyerekcsoport mérte össze a tudását, ügyességét, bátorságát. Minden feladat a vízhez kapcsolódott. A gyerekeknek puzzle-t kellett kirakniuk, kvíz kérdésekre kellett felelniük, illetve vízzel, esővel, folyókkal kapcsolatos versekkel dolgoztak. Voltak ugyanakkor ügyességi feladatok is: egyensúlyoztak a „tutajon”, végigmentek a „pallón”, vagy éppen vizet cipeltek. Mindeközben játékosan ismereteket szereztek a Szamosról, a Túristvándi vízimalomról, a gémes kútról, valamint az egykori szatmári lápvidékről.

Végül a résztvevők jókedvűen, tudással és díjakkal gazdagodva térhettek haza. Református élet Erdélyben


2017. 06. 29. 

Június 29-én az O’sváth Gyűjtemény olvasótermében Ábrám Zoltán megnyitotta Az erdélyi református élet jelképei című kiállítását. A Szatmárnémeti illetőségű fotóművész az ötszáz évvel ezelőtti reformációnak szeretett volna emléket állítani. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a magyar református egyház megalapításának 450. évfordulóját is ünnepeljük, illetve az ökumené jegyében megemlítette a csíksomlyói búcsú 450. évfordulóját is, kiemelve, hogy ezen alkalmakkor félmillió magyar ünnepel együtt, amely esemény egy csodálatos tanúságtétel az összetartozásról.

A bevezető után Ábrám Zoltán bemutatta a fotókiállítás anyagát, amely a kolozsvári teológia szószékétől kiindulva eljut egészen a kihalt falvak pusztulásra ítélt templomaihoz. Így a kereszteléstől a temetőig követi a református lelket. A fotósorozat számos hitbeli és nemzeti értéket tár elénk: partiumi és erdélyi templomokat és templombelsőket, parókiákat, egyházi tárgyakat és motívumokat. Látható például a papgyermek Szilágyi Domokos szülőhelye, a bitai székely zászló, Gróf Bercsényi László szobra, kalotaszegi templom, valamint egy gólyafészkes parókia.

A fotókiállítás ismertetését egy könyvbemutató követte. Ábrám Noémi Máriazelltől Csíksomlyóig – Találkozás Istennel, emberekkel című kötete bemutatja a magyar út élményeit, viszontagságait. A szerző 39 nap alatt tette meg gyalogosan az 1400 kilométeres Mária utat Ausztrián, Magyarországon, a Partiumon és Erdélyen keresztül. A lelki feltöltődést nyújtó zarándokútról tett tanúság érzékeltette, hogy a mai rohanó világban is lehetséges a mindennapi élettől való teljes elszakadás. Ilyen alkalmakkor ráeszmélhetünk, hogy mindenkinek megvannak a maga útjai.
Minden jog fenntartva  ©  2017