Református élet Erdélyben


2017. 06. 29. 

Június 29-én az O’sváth Gyűjtemény olvasótermében Ábrám Zoltán megnyitotta Az erdélyi református élet jelképei című kiállítását. A Szatmárnémeti illetőségű fotóművész az ötszáz évvel ezelőtti reformációnak szeretett volna emléket állítani. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a magyar református egyház megalapításának 450. évfordulóját is ünnepeljük, illetve az ökumené jegyében megemlítette a csíksomlyói búcsú 450. évfordulóját is, kiemelve, hogy ezen alkalmakkor félmillió magyar ünnepel együtt, amely esemény egy csodálatos tanúságtétel az összetartozásról.

A bevezető után Ábrám Zoltán bemutatta a fotókiállítás anyagát, amely a kolozsvári teológia szószékétől kiindulva eljut egészen a kihalt falvak pusztulásra ítélt templomaihoz. Így a kereszteléstől a temetőig követi a református lelket. A fotósorozat számos hitbeli és nemzeti értéket tár elénk: partiumi és erdélyi templomokat és templombelsőket, parókiákat, egyházi tárgyakat és motívumokat. Látható például a papgyermek Szilágyi Domokos szülőhelye, a bitai székely zászló, Gróf Bercsényi László szobra, kalotaszegi templom, valamint egy gólyafészkes parókia.

A fotókiállítás ismertetését egy könyvbemutató követte. Ábrám Noémi Máriazelltől Csíksomlyóig – Találkozás Istennel, emberekkel című kötete bemutatja a magyar út élményeit, viszontagságait. A szerző 39 nap alatt tette meg gyalogosan az 1400 kilométeres Mária utat Ausztrián, Magyarországon, a Partiumon és Erdélyen keresztül. A lelki feltöltődést nyújtó zarándokútról tett tanúság érzékeltette, hogy a mai rohanó világban is lehetséges a mindennapi élettől való teljes elszakadás. Ilyen alkalmakkor ráeszmélhetünk, hogy mindenkinek megvannak a maga útjai.
Minden jog fenntartva  ©  2017