Konferencia a magyarság megmaradásáról


2017.10.27


A tavalyi év őszén az O’sváth Alapítvány konferencia-sorozatot indított „A magyarság megmaradása a történelem viharában” címmel a csengeri O’sváth Gyűjtemény épületében. A sorozat következő rendezvényére október 27-én került sor. Témája a magyar kultúra nagyfokú nyitottsága és erős integráló képessége. A témát történelmi korszakokra bontva tervezzük kielemezni. Ezúttal a Szent István király korában végbement integrációt, majd a Magyarországra települt kunok integrációs folyamatát dolgoztuk fel.

A témába való bevezetőt Jakab Attila történész tartotta meg, aki előadásában egy európai kitekintést tartott és a magyarok helyzetét mutatta be a korabeli geopolitikai és geoekkleziológiai kontextusban a Német-római és a Bizánci Császárságok között.

A Szent István Király Múzeum is képviseltette magát a konferencián. Rácz Piroska antropológus a székesfehérvári királyi bazilika temetkezéseiről tartott előadást. Megtudhattuk, hogy a királyi bazilikát Szent István alapította, itt koronázták a királyokat, itt őrizték a kincstárat és a levéltárat. Tizenöt királyunkat temettek ide, köztük magát Szent Istvánt is.

Dr. Négyesi Lajos alezredes honvédelmi szempontból közelítette meg a témát, és Szent Istvánt, mint katona királyt mutatta be. A király kiemelkedő stratéga volt. Felismerte, hogy erőszakos fellépésre volt szükség ahhoz, hogy az akkori nyugattal kompatibilis állam jöhessen létre.

A rendezvényt a kunok betelepülését felvázoló előadás zárta, amelyet Pálóczi Horváth András, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézetének történésze tartott meg. Kiderült, hogy a magyarok számos etnikumot integráltak, és az állam toleráns volt az idegenekkel szemben mind kulturális, mind pedig vallási szempontból.

Az érdeklődő hallgatóság magyarságának tudatában megerősödve, és hasznos ismeretekkel gazdagodva zárta a napot.Minden jog fenntartva  ©  2017