Ady – Nagyvárad – A holnapNovember 30-án, pénteken az O’sváth Gyűjteményt az a megtiszteltetés érte, hogy egy rendkívül színvonalas irodalmi konferenciának adhatott otthont. A Magyar Napló Kiadó és az Irodalmi Magazin szerkesztősége ugyanis Csengerben mutatta be a magazin Ady Endréről szóló legújabb kiadványát, amely már most előrevetíti a 2019-es Ady centenáriumot. Joggal kezdhetjük már idén az ünneplést, hisz éppen 110 éve annak, hogy Nagyváradon először megjelent A Holnap antológia, amely Babits Mihály, Juhász Gyula és mások mellet Ady Endre alkotásait is közölte. Ezért kapta a konferencia az „Ady – Nagyvárad – A holnap” címet.
Dr. Jánosi Zoltán megnyitó előadása során méltatta a holnaposok szellemét, kiemelte, hogy olyan irodalmi programot hoztak létre, amely nem a nyugatot imitálta, hanem megelőzte Magyarországot, és Nagyváradot az erdélyi magyar irodalom középpontjává emelte.
Dr. Minya Károly tanszékvezető nyelvészeti szempontból közelítette meg a témát. Kielemezte az antológiában felbukkanó szimbólumokat és neologizmusokat, rávilágított a bonyolult metaforikus összetételekre, többértelmű képzettársításokra, és egyszeri stilisztikai összetételekre, amelyek egyedivé tették ezeket az alkotásokat. Arra a következtetésre jutott, hogy ezek a szerzők nemcsak eszmeiségükben és gondolataikban próbáltak újat hozni, hanem törekvéseik az általuk használt nyelvezetben is megnyilvánultak. Ezt a nyelvezetet tovább elemezte Tukacsné dr. Károlyi Margit, aki rávilágított, hogy milyen komplex nyelvi rétegekből táplálkoztak ezek a költők. A nyelvészeti előadások sorát bővítve Bíró Gergely ismertette Balázs Géza professzor tanulmányát a Nagyváradhoz kapcsolódó szólásokról. A Körös menti Párizsként is emlegetett városnak egységes arculatot kölcsönöztek a szecessziós épületek, és a holnap városává vált. A következő előadó, Boka László irodalomtörténész maga is Nagyváradon nőtt fel, a mai Ady Endre utcában, így személyes élményeiből kiindulva tudta ismertetni a város fejlődését. Az utolsó előadás az egyik holnapos szerző, Miklós Jutka életrajzát és irodalmi munkásságát mutatta be Dr. Karádi Zsolt tanszékvezető tolmácsolásában.
A tudományos előadások sorát az Irodalmi Magazin szerkesztőivel folytatott kerekasztal-beszélgetés zárta, amelynek során Kondor Péter János bemutatta a szerkesztőség munkáját, és a szakértők tovább elemezték A Holnap antológiát. Zárszóként megállapították, hogy a mű inspirációs példaként hatott a XX. század eleji irodalmi életben.


Minden jog fenntartva  ©  2017