A Magyar Költészet Napja - 20222022. április 5-ének délutánján - a Magyar Költészet Napja rendezvénysorozat részeként - Gyűjteményünk vendége Tóth Péter Lóránt versvándor volt, aki 4 éve már járt nálunk, amikor is egy Arany János-estet tartott.

Az előadás kezdetén Szabó János és Dócs Attila köszöntötte a megjelenteket.

Radnóti az élet szerelmese volt és ennek kapcsán hívott minket az előadó egy szellemi-lelki-fizikai utazásra a költő utolsó 6 hónapjának bemutatására „Lélek vagyok, élni szeretnék”-címmel.

A rendezvény apropóját az adta, hogy az előadó – kunszentmiklósi tanár - 2019-ben, Radnóti Miklós születésének 110. és halálának 75. évfordulója alkalmából gyalogos vers-zarándoklatra vállalkozott a tragikus sorsú költő és a többi ártatlanul elhurcolt bori munkaszolgálatos emlékére. Egy hátizsák, egy vándorbot és egy zászló társaságában bejárta a Bortól Abdáig tartó erőltetett menet útvonalát. A Dél-Szerbia és a Nyugat-Magyarország közötti utat 3 ország érintésével (Szerbia, Horvátország, Magyarország) tette meg. Vándorlását a Pannon Televízió munkatársai kísérték, akik 13 részes dokumentumfilmet készítettek a zarándoklatról. A túra 24 napig tartott és 850 km hosszúságú volt, melyből 730 km-t gyalogosan, 120 km-t vonattal tett meg, követvén Radnóti Miklós utolsó 6 hónapját.

Tóth Péter Lóránttól megtudhattuk, hogy 25 évvel ezelőtt az akkori magyartanára kezébe adta az ún. bori noteszt, ami olyan hatással volt rá, hogy már gyerekként megfogadta: egyszer bejárja a költő utolsó útját.

Radnóti Miklós 1944. májusában megkapta a harmadik munkaszolgálatos behívóját egy dél-szerbiai rézbányába, Borba, ahol a német hadiipar számára kellett a 6400 munkaszolgálatosnak a rezet kitermelnie napi 12-14 órában. Emellett vasútépítésen is dolgoztak. A munkaszolgálatos foglyok fapapucsot kaptak, hogy ezzel is megakadályozzák a szökésüket. Radnóti ebben az időszakban írta a „Hetedik Ecloga című versét a kis jegyzetfüzetébe.

Mivel a szovjet csapatok előrenyomulása megkezdődött, a németek elkezdték kiüríteni a tábort. Két csoportban indították őket gyalogosan Németország felé. Radnóti a másodikban került, de elindult a foglyok közt egy olyan hír, miszerint a második csoportba tartozó 3200 foglyot lemészárolják, ezért ő átkérette magát az elsőbe. A másodikat azonban felszabadították a partizánok, ám ő már az első transzporttal útnak indult.

Ez a menet egy mozgó vesztőhely volt, nem volt élelmük, vizük. Belgrádban a civilek élelmet dobáltak a 3,5-4 km-es menetbe, vagy élelmet dugdostak a zsebeikbe. Már itt nagy volt az emberveszteség, mert sokakat agyonlőttek, vagy az élelemért való harcban agyontaposták egymást.

Amit Magyarországra ért a menet, a foglyok kimerülve, étlen-szomjan csókolták az anyaföldet a Tisza-hídon. Létszámuk addigra már jócskán megfogyatkozott. Mohácson marhavagonokba tették őket, úgy indultak tovább.

Radnóti úgy próbált túlélni, hogy a művészetbe menekült és egy burkot vont maga köré. Razglednicák-ra, vagyis képeslapokra, képes levelezőlapokra írta az utolsó verseit. Az utolsó út, az erőltetett menet állomásait őrzik, egészen végig, a sír széléig. Az első vers még a hitvesnek szól, a másodikban gyönyörű szép pásztori képet kapunk, reményt... Aztán nem marad semmi, csak félelmetesen pontos jelentések azokból a rettenetes időkből. Rettenetes erejű képek, mert a negyedik képeslapban – amit Szentkirályszabadján írt - a saját halálát írta meg, mely egyben az utolsó verse volt.

1944. november 8-án már üszkös volt a lába, régóta tartó fogfájás gyötörte.

A Győr melletti Abdán, a gátőrház mellett 21 – végsőkig kimerült – fogoly, német parancsra megásta a saját sírját. A Rábca partján, tarkólövéssel vesztette életét. Notesze, a híres „bori notesz” - melybe az utolsó 10 versét írta - másfél évet volt a tömegsírban. Az exhumálásnál a viharkabátja zsebében találták meg.

A dokumentumfilm-sorozat megtalálható a Youtube csatornán „Radnóti nyomában” címmel. A sorozat a Kós Károly Televíziós –és Rádiós Szemlén megosztott 1. helyezést ért el.

Bízunk benne, hogy akik részt vettek ezen a megható és tanulságos előadáson, azok élménnyel gazdagodva térhettek haza.

              
          
Minden jog fenntartva  ©  2017